Project Excellent Vastgoedonderhoud

Op 23 mei 2016 heeft minister van Onderwijs Jet Bussemaker bekend gemaakt welke aanvragen zijn gehonoreerd voor subsidie van het regionaal investeringfonds mbo.

Onder deze aanvragen ook één voor het Samenwerkingsverband Excellent Vastgoedonderhoud. Hierin heeft de vastgoedonderhoudsbranche de samenwerking gezocht en gekozen voor een landelijke aanpak om te komen tot een duurzame onderwijs en –kennisinfrastructuur en kwaliteitsborging. Aanvrager van het project is Nimeto Utrecht.

Aad Buller, lid van de Stuurgroep Excellent Vastgoedonderhoud, noemt samenwerking noodzakelijk om (toekomstige) professionals te voorzien van de noodzakelijke traditionele en innovatieve vakkennis en –vaardigheden om ons vastgoed vakkundig te behouden en te beheren.

De ambitie voor 2016-2017:

  • Inventariseren kennisbehoefte bij partners (hiervoor wordt de Kennismonitor© van Nehem KMC ingezet). Deze inventarisatie gaat verder dan de marktanalyse uit de regiovisie en de inhoud uit de kwalificatiedossiers en zoomt sterker en gedetailleerd in op kennisthema’s en kennisonderwerpen in de sector. Dit geeft realistische en concrete input voor de ontwikkeling van de opleiding, de toolbox en de opbouw van het netwerk van experts;
  • Ontwerpen en ontwikkelen curriculum voor vernieuwde opleiding Projectmanager vastgoedonderhoud. Bij deze fase wordt samen met de bedrijven een grof ontwerp gemaakt en vervolgens een fijn ontwerp waarin de kennis uit de inventarisatie een plek krijgt in het programma. Hierin worden ook de titels van de modules geplaatst.
  • Ontwikkelen modules Projectmanager vastgoedonderhoud die inhoud geven aan het opleidingsprogramma voor leerjaar 1 en 2 (inclusief introductie module voor vmbo T voor havisten en studenten andere scholen).

Frans Veul, lid van het college van bestuur van Nimeto Utrecht, benadrukt dat de toekenning van de subsidie een zeer waardevolle ondersteuning is en voor een versnelling zorgt in de realisatie van onze doelstellingen: “Samenwerking en kennisuitwisseling tussen verschillende disciplines en niveaus zullen leiden tot verrijking van expertise, tot meer efficiëntie en tot innovaties.”

Nieuwsbrief

NIEUWS

01
nov
Excellent Vastgoedonderhoud

Waar draait het om bij Excellent Vastgoedonderhoud? Bekijk nu de recente film.

01
nov
Pak je kans, volg de opleiding Excellent Vastgoedonderhoud!

Elk gebouw heeft specialisten nodig die nadenken over innovatieve onderhoudsadviezen zijn hierbij van groot belang. Wil jij zo’n specialist worden?

PARTNERS